ORC (Organic Rankine Cycle) là mô hình nhà máy tận dụng nhiệt thừa từ quá trình chuyển nguyên liệu thô thành Clinker trong quá trình sản xuất xi măng để phát điện, đây là giải pháp mang lại nhiều lợi ích về kinh tế và môi trường, giúp các doanh nghiệp sản xuất giảm chi phí cho năng lượng và góp phần bảo vệ môi trường