Đang gửi...

Đơn ứng tuyển

Ngày 20 tháng 1 năm 2021

Mẫu đơn ứng viên
Mẫu đơn ứng viên Tải về
Tải lên file CV của bạn
Tải lên file CV của bạn
(* Chỉ chấp nhận file doc,docx hoặc pdf, dung lượng < 500kb)

* Vui lòng điền đầy đủ thông tin, tải mẫu đơn ứng tuyển phía trên, nộp đơn ứng tuyển cho bộ phận HCNS

Tôi cam kết các thông tin trên là chính xác

Kết nối với chúng tôi

 
Về đầu trang