Đang gửi...

Công ty Cổ phần Năng lượng An Xuân (An Xuân Group) được thành lập vào năm 2017, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư phát triển các dự án về năng lượng, gồm các dự án thủy điện, dự án điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối. Hiện nay, Công ty đã có 04 nhà máy thủy điện hòa vào lưới điện quốc gia với tổng công suất 94,5 MW và đang thực hiện đầu tư dự án thủy điện Simacai tại tỉnh Lào Cai và các dự án trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Điện Biên với tổng công suất 100 MW.

Sản lượng Nhà máy thủy điện Sử Pán 2
Sản lượng

Nhà máy thủy điện Sử Pán 2

Công suất định mức(MW): 34,5
Sản lượng (MWh):
Ngày 02/02/2023: 154,2
Tháng 2/2023: 277,5
Năm 2023: 5.996,9
Sản lượng Nhà máy thủy điện Phúc Long
Sản lượng

Nhà máy thủy điện Phúc Long

Công suất định mức(MW): 22
Sản lượng (MWh):
Ngày 02/02/2023: 101,1
Tháng 2/2023: 200,4
Năm 2023: 2.499,9
Sản lượng Nhà máy thủy điện Nậm He
Sản lượng

Nhà máy thủy điện Nậm He

Công suất định mức(MW): 16
Sản lượng (MWh):
Ngày 02/02/2023: 48,1
Tháng 2/2023: 95,6
Năm 2023: 1.344,8

Kết nối với chúng tôi

 
Về đầu trang