Đang gửi...

Công ty Cổ phần Năng lượng An Xuân (An Xuân Group) được thành lập vào năm 2017, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư phát triển các dự án về năng lượng, gồm các dự án thủy điện, dự án điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối. Hiện nay, Công ty đã có 03 nhà máy thủy điện hòa vào lưới điện quốc gia với tổng công suất 72,5 MW và đang thực hiện đầu tư vào 02 dự án thủy điện có tổng công suất 40 MW trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Sản lượng Nhà máy thủy điện Nậm He
Sản lượng

Nhà máy thủy điện Nậm He

Công suất định mức(MW): 16
Sản lượng (MWh):
Ngày 06/05/2021: 39,6
Tháng 5/2021: 196,6
Năm 2021: 3.507,9
Sản lượng Nhà máy thủy điện Nậm Ban 2
Sản lượng

Nhà máy thủy điện Nậm Ban 2

Công suất định mức(MW): 22
Sản lượng (MWh):
Ngày 06/05/2021: 162,18
Tháng 5/2021: 698,76
Năm 2021: 11.180,54

Kết nối với chúng tôi

 
Về đầu trang