Thủy điện

Các nhà máy thủy điện hiện có đã góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (năm 2016, đã đóng góp khoảng 44% công suất và gần 40% điện lượng; trong 8 tháng đầu năm 2017,

Điện năng lượng Mặt trời

Điện năng lượng mặt trời hòa lưới là giải pháp vận hành đơn giản và rất thân thiện với môi trường. Hệ thống không sử dụng ắc quy nên gia đình, doanh nghiệp không phải tốn chi phí bảo trì,

Thu hồi nhiệt phát điện

ORC (Organic Rankine Cycle) là mô hình nhà máy tận dụng nhiệt thừa từ quá trình chuyển nguyên liệu thô thành Clinker trong quá trình sản xuất xi măng để phát điện, đây là giải pháp mang lại nhiều lợi

Sản lượng Nhà máy Sử Pán 2

Công suất định mức (MW): 34

Sản lượng (MWh)

Ngày 17/12/2018: 199,97

Tháng 12/2018: 3.569,59

Năm 2018: 150.216,58

Sản lượng Nhà máy Nậm Ban 2

Công suất định mức (MW): 22

Sản lượng (MWh)

Ngày 17/12/2018: 222,00

Tháng 12/2018: 2.355,08

Năm 2018: 19.058,76