Đang gửi...

Văn bản Pháp luật

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 14/2014/NĐ-CP 26/02/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện
2 137/2013/NĐ-CP 21/10/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực
3 134/2013/NĐ-CP 17/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực
4 24/2012/QH13 20/11/2012 Luật Điện lực sửa đổi Luật Điện lực sửa đổi
5 86/2012/NĐ-CP 19/10/2012 Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành Luật đo lường Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành Luật đo lường
6 04/2011/QH13 25/11/2011 Luật Đo lường Luật Đo lường
7 50/2010/QH12 17/06/2010 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
8 28/2004/QH11 14/12/2004 Luật Điện lực Luật Điện lực

Kết nối với chúng tôi

 
Về đầu trang