Đang gửi...

Tin công ty

Dự án thủy điện Nậm Ban 2 được xây dựng trên suối Nậm Ban là nhánh cấp I nằm bên phải sông Nậm Na và là nhánh cấp II của sông Đà. Nhà máy thủy điện Nậm Ban 2 được xây dựng với công suất 22Mw, nhiệm vụ chính là phát điện, hòa lưới điện quốc gia với sản lượng trung bình năm 75,77 triệu kWh.

Kết nối với chúng tôi

 
Về đầu trang