Đang gửi...

Tin công ty

Cách đây 2 năm, vào ngày 10/09/2018 Nhà máy thủy điện Nậm Ban 2 chính thức phát điện Tổ máy số 01 và đến ngày 29/09/2018 toàn bộ công trình Nhà máy được hoàn thành đánh dấu bằng việc Tổ máy số 02 chính thức phát điện hòa vào hệ thống điện quốc gia tỏa đi mọi miền đất nước

Kết nối với chúng tôi

 
Về đầu trang