Đang gửi...

Tin công ty

Để đảm bảo kế hoạch phát điện dự án Nhà máy thủy điện Phúc Long – Lào Cai vào Quý I/2021. Tính đến thời điểm hiện nay, sau 45 ngày triển khai thi công xây dựng, các hạng mục phụ trợ cho dự án đã được hoàn thành và một số hạng mục công trình chính đã được thi công.

Kết nối với chúng tôi

 
Về đầu trang