Đang gửi...

Khánh Hòa đồng ý cho đầu tư 5 dự án điện mặt trời

31/05/2018

Theo chủ trương đầu tư, Nhà máy điện mặt trời Long Sơn (công suất 200MWp) do Công ty TNHH Long Sơn làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng tại xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa. Tổng vốn đầu tư 4.900 tỷ đồng.

Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ Suối Dầu (tổng công suất thiết kế 49,995MWp) do Công ty TNHH KN Floating Suối Dầu làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên diện tích 74,23ha tại hồ thủy lợi Suối Dầu và các khu vực lân cận thuộc địa phận 2 xã Suối Tân và Suối Cát, huyện Cam Lâm. Tổng mức đầu tư hơn 1.204 tỷ đồng.

Nhà máy điện mặt trời Cam Lâm Việt Nam (công suất 50MWp) do Công ty TNHH Cam Lâm Solar làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện trên diện tích khoảng 75ha, tại xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm. Tổng mức đầu tư hơn 1.103 tỷ đồng.

Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ Cam Ranh (công suất 49,995 MWp) do Công ty TNHH KN Floating Cam Thượng làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên diện tích 79,36ha của hồ thủy lợi Cam Ranh, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm. Tổng mức đầu tư hơn 1.356 tỷ đồng.

Nhà máy Điện năng lượng mặt trời An Việt (công suất khoảng 40MWp) do Công ty TNHH Phát triển Năng lượng xanh An Việt – Nha Trang làm chủ đầu tư. Dự án được dự kiến xây dựng tại thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, với diện tích khoảng 60ha. Tổng mức đầu tư 1.198 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, cả 5 dự án chủ đầu tư bỏ từ 20 đến 30% vốn để thực hiện, phần còn lại là vốn vay ngân hàng.

Theo TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Kết nối với chúng tôi

 
Về đầu trang